FANDOM


(engl. insolvency, illiquidity, njem. Zahlungsunfähigkeit, Insolvenz)

1. zastoj u kruženju imovine u procesu reprodukcije poduzeća (nelikvidnost poslovanja). Drugim riječima nelikvidnost poslovanja je nesposobnost neometanog tijeka bitnih faktora poslovnog procesa i njihova pretvaranja iz novčanih u materijalne oblike i iz materijalnih u novčane;
2. nemogućnost transformacije nenovčanih oblika imovine u novčani oblik (nelikvidnost imovine);
3. ponekad se koristi za označavanje insolventnosti poduzeća.