EFOS - ekonomski pojmovi Wiki
Advertisement

Investicija je koja služi smanjenu ili ukinidanju rizika koji se odnosi na neku drugu investiciju.

Kreiran je tako da minimizira izlaganje nepoželjnom poslovnom riziku, ali također dozvoljava i profitiranje od te investicije.

Hedžing je mehanizam - strategija za smanjenje mogućih gubitka u realnom poslovanju poduzeća.

Da bi se što lakše shvatio hedžing, najbolje je da se na njega gleda kao na osiguranje od rizika koji proizilazi iz poslovanja. Kada tvrtka odluči hedžirati, ona sebe osigurava od negativnih događaja. Ovo ne sprječava negativne događaje, ali ukoliko se on dogodi, i vi ste pravilno osigurani, utjecaj negativnog događaja će biti smanjen i potpuno zanemariv. Npr., ukoliko kupite osiguranje za kuću, vi ste hedžirali sebe od požara, provale ili drugih nesretnih slučajeva. Na financijskom tržištu hedžiranje postaje kompliciranije od prostog plaćanja premije osiguravajućoj kompaniji svake godine. Hedžiranje protiv investicijskog rizika znači strategijsko korištenje instrumenata na tržištu da bi umanjili rizik od bilo kojih nepovoljnih promjena cijena. Drugim riječima, investitori hedžiraju jednu investiciju tako što ulažu u drugu investiciju.

Koje se sve vrste poslovnog rizika mogu hedžirati:
1. Rizik promjene valutnih smijerova
2. Rizik promjene cijene robe
3. Rizik promjene kamatnih stopa
4. Rizik promjene vrijednosti akcija
5. Kreditni rizik

Advertisement